Utbildningar och föreläsningar

Kunskap och lärande är en viktig grundsten för att skapa insikt och ge verktyg. I alla våra utbildningar varvar vi praktiskt arbete i vardagen, erfarenhetsutbyte och övningar med forskning och lagstiftning. Därför utgår vi från lagstiftning, politik, regler och villkor som är aktuellt för just din organisation. Vår styrka är att ta strategier hela vägen fram till konkret genomförande och det kommer deltagarna få med sig hem.

Jämställdhet i hållbarhetsarbetet

Uppdragsutbildning

Jämställdhet är en nyckel för att uppnå samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Att jobba med jämställdhet ger effekt i alla de 17 globala miljömålen. Den här dagen handlar om att stärka hållbarhetsarbetet och synliggöra hur organisationens jämställdhetsarbete kan bidra till det.

 • Agenda 2030 – de globala miljömålen

 • ESG – environmental, social and governance

 • Hållbarhetsredovisning

 • Mätbarhet och målstyrning

Ambassadörsutbildning

Uppdragsutbildning

Att samla hela arbetsgruppen, styrelsen eller nyckelpersoner som ska leda jämställdhetsarbetet skapar en gemensam plattform. Vi bygger på kunskap om, ger verktyg till och träning för att utifrån organisationens värderingar och styrdokument arbeta med jämställdhet i vardagen.

 • Jämställdhet, kön, genus
 • Normer
 • Vad hände i #metoo och varför?
 • Jargonger och attityder
 • Ledarskapets betydelse
 • Omsätta värderingar och styrdokument i praktiken
 • Härskartekniker och motstrategier
 • Argument för jämställdhet

Styrelseutbildning: Styra och leda för jämställdhet

Uppdragsutbildning

Det är i styrelsen som jämställdhetsarbetet börjar och ledarskapet här som avgör framgången. Under de här dagarna så tittar vi särskilt på styrelsearbetet, genomlyser arbetssätt och tar fram eller reviderar styrdokument.

 • Styrelsens interna jämställdhetsarbete

 • Agera och förebygga vid sexuella trakasserier och visselblåsning

 • Gränsdragningar mellan operativt och strategiskt ansvar

 • Ledarskapets betydelse
 • Mätbarhet och målstyrning

 • Omsätta värderingar och styrdokument i praktiken

Valberedningsutbildning: Bereda för jämställdhet

Uppdragsutbildning

Valberedningen har ett stort ansvar för att stärka organisationens jämställdhetsarbete. Medvetna valberedare främjar aktivt ett inkluderande arbetssätt i hela organisationen och har goda möjligheter att agera när det behövs.

 • Valberedningens interna jämställdhetsarbete

 • Kompetensprofiler och urvalsprocesser

 • Agera och förebygga vid sexuella trakasserier och visselblåsning

 • Gränsdragningar mellan operativt och strategiskt ansvar

 • Ledarskapets betydelse
 • Intervjuteknik

 • Omsätta värderingar och styrdokument i praktiken

Praktiskt jämställdhetsarbete

Vi är gärna ett stöd i det praktiska arbetet. Läs mer om jämställdhetsplaner, målstyrning och mätbara mål.