Praktiskt jämställdhetsarbete

På uppdrag arbetar vi fram förslag till nya praktiska verktyg för organisationens jämställdhetsarbete eller uppdateringar av befintliga arbetssätt. Vi har alltid arbetslivets lagstiftning som grund och är ett stöd för de organisationer som vill mer än så. Tillsammans hittar vi upplägget just för er.

Målstyrning och mätbara mål

Med jämställdhetsintegrering som strategi tar vi ytterligare ett steg i jämställdhetsarbete genom att utarbeta mätbara mål som är integrerade i målstyrningen och ägs av den som är ansvarig för ämnesområdet och följs upp precis på samma sätt som andra mål i organisationen.

  • Kartläggning av kvantitativt och kvalitativt nuläge för jämställdheten inom företaget och för pågående jämställdhetsarbete
  • Analys av nuläget där vi synliggör hävstänger, risker och identifierar orsakssamband
  • Strategi som formulerar inriktningen på företagets jämställdhetsarbete utifrån kartläggning av nuläge
  • Mål för företagets strategiska och operativa jämställdhetsarbete
  • Handlingsplan och aktiviteter för att uppnå målen

Jämställdhetsplan

Med en genomarbetad jämställdhetsplan strukturerar och dokumenterar vi organisationens jämställdhetsarbete. Syfte är att öka jämställdhet, förebygga diskriminering och uppfylla lagens krav om dokumenterat arbete. Arbetet ger en handlingsplan för att främja lika villkor för män och kvinnor i organisationen.

  • Nulägesanalys utifrån de områden som krävs enligt lagstiftningen
  • Analysera konstaterade risker
  • Formulera och vidta aktiva åtgärder
  • Struktur för uppföljning och utvärdering

Checklistor och verktyg

För dig som vill skapa goda förutsättningar för jämställda möten så finns vår checklista att ladda ner: Inkluderande möten

Nolia jobbar medvetet med att utvärdera sin mässor och att nå fler målgrupper. De delar gärna med sig av sina erfarenheter: Inkluderande mässor

Vi samarbetar gärna med kommunikationsbyrån Trampolin PR som har tagit fram tips för hur du kan vässa dig: Inkluderande kommunikation

Handledning

Att vara chef eller jämställdhetsstrateg med ansvar för förändringsarbetet kan vara utmanande. Därför är det bra med att reflektera, utvärdera och få feedback för att hitta fortsatt kraft.

I handledningen får du som ledare ett bra stöd i din egen resa med att förändra ditt förhållningssätt, dina beteenden och reflektera över dina värderingar – hur har dina värderingar format dig och vad behöver du möta hos dig själv?

Processledning

För att driva jämställdhetsarbetet i din organisation från start till mål kan vi leda processen helt eller delvis tillsammans eller som ett stöd till ledningen. Upplägget och arbetssätt kan variera beroende på hur organisationen och förutsättningarna ser ut.

Vi erbjuder även ledarskapsprogrammet JGL (Jämställdhet Genus Ledarskap)