Jämställdhet Genus Ledarskap

JGL är en ledarskapsutbildning med fokus på jämställdhet och genus som utgår från arbetslivet. För att kunna förstå, arbeta med och utveckla jämställdhet behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna kan varje ledare fördjupa sig och välja strategier för sin organisations arbete.

Ledarskapsprogrammet följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare, bygger på en vetenskaplig grund och är kvalitetssäkrad. JGL har som utbildningskonceptet utvecklats under drygt 15 års tid. Över 2 500 chefer och ledare inom staten och Försvarsmakten, regioner och kommuner samt i näringslivet har genomgått utbildningen.

Både form och innehåll utvecklas kontinuerligt inom ramen för hållbarhetsinstitutet SQILD.

Ur innehållet:

 • Definitioner och begrepp

 • Makt och maktbaser

 • Organisationsteori och motstånd

 • Statistik och analys

 • Ledning och styrning

 • Ansvaret som arbetsgivare

 • Verktyg och metoder

 • Definitioner och begrepp

 • Makt och maktbaser

 • Organisationsteori och motstånd

 • Statistik och analys

 • Ledning och styrning

 • Ansvaret som arbetsgivare

 • Verktyg och metoder

 • Definitioner och begrepp

 • Makt och maktbaser

 • Organisationsteori och motstånd

 • Statistik och analys

 • Ledning och styrning

 • Ansvaret som arbetsgivare

 • Verktyg och metoder

Utbildningens omfattning är 2+2 dagar. Mellan tillfällena gör deltagaren en analysuppgift i sin organisation under handledning av kursledningen.

Målgrupp för programmet är medarbetare, chefer och förtroendevalda som vill lära sig mer om jämställdhet.

Vi erbjuder både öppna utbildningar och utbildningar enbart för din organisation. När en styrelse, ledningsgrupp eller nyckelpersoner i organisationen tillsammans genomför programmet skapas en gemensam kraft som stärker gruppen.

Ta en titt på våra utbildningar!

Vi erbjuder både utbildningar i praktiskt jämställdhetsarbete och ledarskapsutbildningar.