Jämställdhet i skogsbranschen

Just nu processleder jag skogsbranschens gemensamma satsning för att stärka skogens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Projektet ägs av Länsstyrelsen i Västernorrland, finansieras till hälften av Region Västernorrland och till hälften av de skogliga aktörerna.

Förutom länsstyrelsen och regionen deltar följande organisationer: Biometria, Holmen Skog, Höglandssågen, LRF, Metsä Board, Mondi Dynäs, Norra Skog, Nätraälven Skog, Rundvirke Skog, SCA Skog, Skogsentreprenörerna, Skogssällskapet, Svenska Skogsplantor, Timmerkörarna, Örnfrakt, NYKS, Skogsstyrelsen, Naturbruksgymnasiet Skedom, Processum, MIUN, SLU och GS-facket.

Projektet pågår till våren 2023 och syftar till att skapa förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig, hållbar och lönsam skogsnäring och är en del i genomförandet av det regionala skogsprogrammet. Projektet ska integrera med de jämställdhetspolitiska målen, regionala utvecklingsstrategin, regionala skogsprogrammet och Agenda 2030.

Syftet är att:

  • Utforma åtgärder av strategisk art som ska leda till att arbetet med jämställdhet inom skogsbrukssektorn kommer vidare till nästa steg då en reell och varaktig förändring infinner sig samt där förändringsarbetet får genomslag.

  • Vara modiga i utformningen av mål och insatser.

  • Identifiera och hantera motstånd.

  • Rikta fokus mot de normer som förknippar skoglig kunskap och kompetens med män och maskulinitet.

Nyfiken?

Här kan du hitta mer information:

Vill din organisation också ligga i framkant?

Min särskilda kompetens är att vägleda människor genom processer som skapar bestående förflyttningar.