Jag tror inte på att någon föds med en nedvärderade människosyn. Jag tror att den skapas genom en kultur och de goda människornas tystnad.

Du gör alla en tjänst när du bryter tystnaden – kanske särskilt de som gjort sig skyldiga till övertrampen.

Det är inte helt enkelt det där att ställa sig upp och säga ifrån. Vi känner oss obekväma och vill inte förstöra stämningen. Ofta kommer man på vad man skulle sagt långt efteråt. Och vem är jag att bestämma hur andra ska bete sig? Men känns det inte bra för dig så är det alltid rätt att agera.

De flesta organisationer har policies och värdegrunder. Allt för få har pratat igenom vad de betyder i praktiken och hur vi ska agera när det uppstår situationer som inte känns okej. För dem som gjort det är det enklare att skapa en trygg arbetsplats för alla.

Jag skulle vilja säga att det är en nödvändighet för att lyckas med jämställdhet i praktiken. Översätt de teoretiska dokumenten till vardagen – och gör det tillsammans i din arbetsgrupp. Passa på att öva, öva och öva på samma gång. För det vi tränar på blir vi bra på.

Vi har tagit fram en ambassadörsutbildning som vänder sig till hela arbetsgrupper eller nyckelpersoner i företaget. Där samlas de som ska leda jämställdhetsarbetet och skapar en gemensam plattform. Vi bygger på kunskap om, ger verktyg till och träning för att utifrån organisationens värderingar och styrdokument arbeta med jämställdhet i vardagen.

I programmet hittar du det här:

  • Jämställdhet, kön, genus
  • Normer
  • Vad hände i #metoo och varför?
  • Jargonger och attityder
  • Ledarskapets betydelse
  • Omsätta värderingar och styrdokument i praktiken
  • Härskartekniker och motstrategier
  • Argument för jämställdhet