Allt för ofta hör jag att jämställdhet är kvinnofrågor – man himlar med ögonen och säger nu är det dags för kvinnoköret igen. Jag tänker att vi har ett gigantiskt problem om alla människors rätt och värde är något som bara ska ligga hos kvinnorna.

För det är just det där jag skulle vilja att vi landade in i. Att jämställdhet tillhör en av de grundläggande värderingarna i samhället. Den om alla människors lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Att vi får vara olika utan att vi för den sakens skull inte har samma värde.

När vi tar oss an jämställdhetsarbetet så behöver vi uppehålla oss en bra stund kring just frågan om Vad är jämställdhet? Egentligen. Det är en fråga om kunskap. För även om det handlar om värderingar så är jämställdhet även väl uttryckt i svensk lagstiftning. Svensk lag gäller också på svenska arbetsplatser. Det går faktiskt inte att välja på om vi ska vara för eller emot.

Det jag också kan känna att vi tappar när jämställdhet blir kvinnofrågor är att jämställdhet handlar om männen också. Därför så jobbar vi mycket med att balansera fördelar och vinster, synvinklar och utgångspunkter, statistisk och verktyg så att både män och kvinnor synliggörs.

Det brukar bli riktigt bra och skapar engagemang hos hela arbetslaget.