Om fler män ska känna engagemang i jämställdhetsarbetet så tror jag vi behöver synliggöra vad män förlorar på ojämställdheten och vad de vinner på jämställdheten. Vi måste också prata mer om hur kvinnor hjälper män att upprätthålla beteenden som inte är bra för någon.

Jag tänker inte bara på vad männen tjänar på att kvinnorna i deras liv – hemma och på jobbet – har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Eller vilka fördelar det får för dem om samhället i stort inte längre skulle göra skillnad på människor. Utan jag tänker framförallt på vad män förlorar när de måste upprätthålla ett förlegat mansideal.

Att alltid prestera. Att inte visa sig sårbar. Att alltid kunna och vilja ha sex. Att ha ansvaret för ekonomin. Att vara framgångsrik på jobbet. Det kostar på att gå omkring med det skalet. Det får också konsekvenser för måendet. Tankar, känslor och oro däms upp i kroppen. Skapar ångest som dämpas med alkohol som skapar mer ångest. Varje år tar ungefär 1.000 svenska män sitt eget liv.

När man jobbar mycket är man hemma lite. Är man hemma lite så påverkar det relationen med familjen. När Kamratposten frågar barn vem de vänder sig till när de är ledsna ser svaret ut så här:

Mamma 46 procent

Kompis 22 procent

Ingen alls 17 procent

Pappa 7 procent

En annan person 3 procent

Syskon 2 procent

Mor- eller farförälder 2 procent

Skolsköterskan 1 procent

Ingen alls kommer före pappa.

Vill vi som kvinnor få gehör för jämställdhetsarbete behöver vi se upp med hur vi pratar om män. Att skämta och raljera över män och deras beteenden ökar distansen och hör hemma i skräpkorgen lika mycket som mäns förnedrande skämt om kvinnor. För hur ska en man kunna känna sig trygg med att uttrycka känslor och visa sig sårbar när han samtidigt blir skrattad åt när han har en ”mancold”. Fundera på det.

Fundera också på hur du som kvinna hjälper till med att behålla mannens ekonomiska förtur och överordning när han förväntas betala för lunchen, middagen, weekendresan och allt det andra som följer på att relationen utvecklas.

När vi på insta stolt visar upp märkeshandväskan vår man köpt åt oss – då vi också delaktiga i att sugerdatingen och grooming växer på nätet. Män lockar till sig barn och unga genom att erbjuda lyxprodukter och resor. Så köp dina egna handväskor, dina egna drinkar och bjud på varannan lunch.

Jag säger inte att det är synd om männen som tvingas tjäna mer eller att kvinnorna bär skulden för att män begår sexuella övergrepp mot barn. Jag säger bara att vi behöver fundera på vad ojämställdheten gör med männen och vad vi kan hjälpa till att förändra.

Särskilt viktigt är det att ha fokus på män och normer kring maskulinitet på mansdominerade arbetsplatser. Där är könsrollerna ofta stereotypa och traditionella. Mansrollen blir förstärka och maskuliniteter är tydliga ideal.

Där är det så att män:

  • Har i högre grad använt fysiskt våld mot både män och kvinnor
  • Utför i lägre grad hem- och omsorgsarbete
  • Använder i lägre grad preventivmedel
  • Testar sig inte för könssjukdomar
  • Har högre alkohol- och droganvändning
  • Söker i lägre grad hjälp vid egen ohälsa
  • Har acceptans för jargonger, trakasserier, våldtäkt och sexköp

Därför behöver ett framgångsrikt jämställdhetsarbete hantera normer kring män och maskulinitet i lika stor utsträckning som det siktar på att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. För den största förloraren av punkterna ovan är mannen.