När vi pratar jämställdhet så hamnar strålkastarljuset på kvinnorna. Men jag tänker att det är ju inte för kvinnornas skull som du ska börja jobba med jämställdhet i din organisation.

Det är för din skull, för att du ska komma till din allra bästa rätt som både ledare och människa.

Det finns många argument för att stärka sitt jämställdhetsarbete.

  • Kompetensförsörjning: Att rekrytera rätt person utan att låta könet styra.
  • Lönsamhet: Jämställda företag har en högre lönsamhet och större vinst än övriga.
  • Innovation: När alla kompetenser kommer till sin rätt ökar innovationshöjden.
  • Stabilare: Risktagandet och gränsöverskridandet minskar när kvinnorna blir fler.
  • Minskad sjukfrånvaro: På inkluderande arbetsplatser är både män och kvinnor friskare.

Listan kan fortsätta göras lång på fördelar och vinster med jämställdhetsarbete – och lika lång är listan med vad slipper förlora på dagen ojämställdhetsarbete.

Samtidigt så finns det egentligen bara ett argument: Alla människor har lika rätt och värde. Svårare än så är det inte.

När du väljer att bygga kunskap om och utforska jämställdhet så kommer du märka att du möter människor på ett annat sätt. Ett inkluderande ledarskap blir en vinst för dina medarbetare och för din organisation samtidigt som du växer som människa.