Att män söker tjänster de inte har kompetens till medan kvinnor känner att de måste klicka i allt innan de söker. Där kan man tänka att kvinnorna borde ta för sig mer och inte vara så noga – men jag tänker på dig i rollen som rekryterare. Vilka konsekvenser får det för dig att kvinnor inte söker jobben medan män som är underkvalificerade gör det?

Jag tror vi behöver vara lite mer strategiska och lyfta blicken mycket högre om vi ska få ett ordentligt grepp om jämställdheten i vår organisation. Jämställdhetsarbetet hamnar slentrianmässigt hos kvinnorna, som en fråga för kvinnor där kvinnor ska bli mer som män.

Men vad skulle hända om männen blev mer som kvinnorna? Ja när det gäller rekryteringsprocesser så skulle det innebära att du får färre som söker jobb de inte har kompetens till och att du får en säkrare urvalsprocess. I förlängningen innebär det också att din organisation i större utsträckning har rätt kompetens i medarbetargruppen.

Det här tycker jag du ska ta med dig när du rekryterar – dels så klart hur du kan få fler kvinnor att söka jobben och dels hur du kan få män med rätt kompetens att söka. Ta med dig de utgångspunkterna i hela urvalsprocessen från kompetensprofil till anställningskontrakt.

Och du – hör av dig om du vill ha ett bollplank.