Jag tror att man om man vill att män ska leda jämställdhetsarbete så behöver vi skapa trygghet under hela processen. Det kommer komma upp saker som väcker skuld och skam, och så måste det få vara. För det är lätt att falla in i anklagelser, hur svårt kan det vara liksom. Men det är svårt – för de har ju alltid lönat sig ändå, de där beteendena – och vi har hjälpts åt med det.

I organisationer där män är i majoritet i ledningen, där yrkesroller och arbetsuppgifter är könskodade, där förväntas män leverera och prestera medan kvinnor förväntas stödja och lyfta fram män. Män som varit i yrkeslivet ett tag och har haft yrkesmässiga framgångar har tjänat på beteenden som vi nu vill synliggöra, problematisera och förändra att skapa en inkluderande kultur.

Därför är det viktigt att skapa sig än mer kunskap om normer kring män och maskulinitet, synliggöra dem i varje organisation och se hur de påverkar jämställdhetsarbetet men även förekomsten av ojämställdhet. Här handlar det om att navigera i och använda sig av befintliga strukturer med syftet att ledarna själva ska få syn på vilka konsekvenser de får för organisationen och dem själva.

Det är den högsta chefen i organisationen som ska leda jämställdhetsarbetet. Fler män än kvinnor är chefer, flest män som är chefer finns det i mansdominerade organisationer. Det är troligt att man anpassat sig till de normer som finns i organisationen för att komma till den positionen – kanske till och med trivts riktigt bra med dem

Därför är det viktigt att skapa trygghet för cheferna som ska leda jämställdhetsarbetet utan att de känner att de känner att de behöver bekänna sina historiska brister eller misstag. Det måste vara okej att vilja vara med och bidra till jämställdhetsarbete även om man själv har ett bagage och man själv inte gjort hela resan. Ska jämställdhetsarbete bara vara ett uppdrag för den som levt varje dag felfritt så är det inte någon kvalar in till startfältet.

Jämställdhetsarbete väcker skuld och skam hos både män och kvinnor. Att ta med det i beräkningen är viktigt. Män och kvinnor hjälps åt att upprätthålla traditionella stereotypa könsroller och behöver förändra sina beteenden om det ska bli skillnad. Det är viktigt att göra en avvägning när det gäller området skuld och skam:

  • Acceptera att skuld och skam väcks
  • Påför inte andra skuld och skam
  • Identifiera hos dig själv vilka beteenden som väcker skuld och skam
  • Ändra de beteenden hos dig själv som väcker skuld och skam