När vi pratar om jämställdhet handlar det så ofta om kvinnor – och om att ojämställdhet är något som män gör mot kvinnor. Jag ser att ojämställdhet är en förlustaffär för både män och kvinnor – och att jämställdhet är något som båda könen tjänar på.

Ja faktiskt hela familjen, organisationen och samhället i stort.

Jag har de senaste åren jobbat med jämställdhet som utgår från normer kring män och maskulinitet i mansdominerande arbetsplatser – och vill gärna dela med mig av några nycklar kring det.

Så häng med här – och hör gärna av dig om det är något du vill veta mer om.