Vi vill alla vara sedda, älskade, bekräftade, tagen i anspråk och få höra till utifrån den människa vi är – inte det kön vi har.

När du skapar dig mer kunskap om jämställdhet kommer du som är kvinna upptäcka att du har lägre lön och pension, och att din röst på jobbet och i samhället är mindre viktigt – just på grund av ditt kön.

Du som är man kommer att upptäcka att du har högre lön och mer makt – just för att du är man.

Frågan är om du är beredd släppa på privilegierna så att de barn som föds i dag blir sedda för dem de är – inte för sitt kön.

För det är ju någonstans där det börjar – med dig och mig. Vill vi att den värld vi lämnar efter oss ska vara lite bättre än när vi kom till den så behöver vi vara med och bidra. Är du redo för det?

Börja i så fall med att skapa dig kunskap – att gå från att tycka och tro till kunna och veta. Kunskap kan vara siffror som går att leda i bevis – kvinnor tjänar 90 procent av vad männen gör vilket gör kvinnors livslön 3,7 miljoner lägre. Samtidigt är andelen kvinnor som har läst vidare efter gymnasiet 49 procent jämfört med 38 procent av männen.

Så kvinnornas kompetens är högre men det märks inte i lönekuvertet. Löneskillnaderna beror istället på att fler män än kvinnor är chefer och att kvinnor i större utsträckning jobbar med vård, omsorg och utbildning vilket har lägre status än mansdominerade yrken.

Varför det är lägre värderat att ta hand om andra människor än att tillverka och producera är i sig något att skapa sig kunskap om. För kunskap är också insikt om attityder och värderingar – att varsebli sig själv och att andra inte är som dig.

Att uppväxt, yrkesroll, fritidsintressen och utbildning präglar våra beteenden och att det får konsekvenser. Öva upp din förmåga att få syn på dig själv, se andra och dra slutsatser om vad det gör för dig, din organisation och samhället i stort.

Med kunskap om normer och fakta på bordet har du förutsättningar att fatta ett aktivt val om att börja behandla människor utifrån den de är och inte utifrån sitt kön.