Jag tror var och en behöver börja med att landa in i sitt eget varför: Varför är jämställdhet viktigt för mig – som människa, vän, partner och förälder om en är det?

Varför är det viktigt för den organisation jag leder och för mitt ledarskap? Varför är det viktigt för den bransch jag verkar i? De där svaren behöver få ta lite tid för att landa in, men när det gjort det så har du en bra plattform för att börja göra skillnad, i dig själv, hemma, på jobbet och i den värld du är i.

För mig handlar jämställdhet om att vi som är tillsammans i en grupp, oavsett om det är en kort stund en gång eller varje dag, möter varandra utifrån att vi har samma värde. Att min tid, mina känslor, mina intressen och min personlighet värderas lika som andras.

När människorna har olika bakgrunder, intressen, erfarenheter och förmågor och kunskaper – då tycker jag det är roligt att höra till och jag utvecklas.

När jag blir så där kär att jag lättar från backen – då vill jag att den relationen bygger på att beroendet av varandra är känslomässigt och inte ekonomiskt eller praktiskt.

Med människor som står mig allra närmast så vill jag att den omsorg jag har om andra människor värdesätts, att man kan säga förlåt när man har gjort fel och att båda tar initiativ att vårda såväl varandra som relationen.

Som förälder vill jag gärna att mina barn ska få vara just den de är, få utveckla sina förmågor utan given mall utifrån sitt kön. Att känna sig stolt, stark och trygg i sin kropp, i sina kunskaper och i sina intressen.

Så för mig handlar alltså jämställdhet mest om relationer – där jag tänker att det är lika viktigt att lära män och pojkar att ta ansvar för relationer som att lära kvinnor och flickor att inte ta för mycket ansvar för relationer.

Jämställdhet handlar också om vad jag inte vill ha och inte vill uppleva – privilegier, särbehandling, kränkningar, övergrepp, våld, hot och trakasserier. Jag tror att där behöver vi alla aktiva agera när det uppstår – och se kriminella handlingar precis för vad de är. Jag tror dessutom att det kommer uppstå allt mer sällan om vi har definierat vad jämställdhet är och har viljan att driva jämställdhetsarbete. Och gör jobbet så klart.