Om jag frågar Jämställdhet – är du för eller mot, så är jag rätt så säker på att du precis som de flesta andra svarar ja. Ändå händer väldigt lite väldigt långsamt.

Jämställdhet är ett aktivt beslut som precis som alla andra förändringsprocesser kräver kunskap, resurser, ledarskap och handling. Att inte fatta ett aktivt beslut om att din organisation och ditt ledarskap ska sträva efter jämställdhet – det är att fatta ett aktivt beslut om att vara ojämställd.

Kvinnor har lägre lön och tar större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Män har ledarposterna i svenskt näringsliv och är överrepresenterade i politiken.

Sjukskrivning för psykiska ohälsa är vanligare hos kvinnor och självmord är vanligare hos män.

Kvinnor har lägre pension och män har kortare livslängd.

Varje år dödas kvinnor av män de älskat, år 2020 17 kvinnor.

Allt detta är uttryck för att vi inte lever i ett jämställt samhälle. Ojämställdhet är ett normalläge och det du och jag gör i vardagen bidrar till upprätta ojämställdheten så länge vi inte bestämmer oss för att börja göra annorlunda.

Jämställdhet är i första hand kunskap – kunskap om hur relationen och positionen mellan män och kvinnor ser ut och vilka konsekvenser det för med sig. Därför börjar förändringsresan med att skapa sig kunskap om vad jämställdhet är och hur ojämställdheten ser ut i din organisation. Att bli medveten gör det möjligt att fatta medvetna och aktiva beslut.