Jämställdhet hamnar ofta på kvinnans bord – identifierat som att rekrytera kvinnor, att främja kvinnors företagande och minska kvinnors utsatthet.

Jag skulle vilja om prata männen och vill att fler män vågar ta lead. Jag vill visa på vilka effekter ojämställdhet får för männen – för våra små pojkar i förskolan, för tonårsgrabbarna, för männen som leder svenskt näringsliv. Det är då vi kan börja göra skillnad.

Det klart att vi behöver fortsätta lyfta kvinnors underrepresentation i näringslivet, hot och våld som kvinnor utsätts för och de orättvisa system som finns inom såväl offentlig som privat företagsfinansiering. Samtidigt behöver vi se att när vi gör det har vi accepterat att mannen och mannens värld är norm – och vi accepterar kvinnans underordning som något som ska tryckas in i och graderas upp på männens spelplan.

Jag tror vi behöver prata mer om normer och strukturer, se att de är skapade av männen och att männen själva får ta konsekvenserna av dem i form av förkortad livslängd, våldsutsatthet och psykisk ohälsa.

I mannens värld där makt, status och pengar är viktigare än relationer, hälsa och omsorg – där formas våra små pojkar till machomän som förväntas bli familjeförsörjare och ta ledningen i samhället och näringslivet. Det är ett högt precis de betalar på vägen och det är dags för oss att visa på just det.

Det finns en skillnad vi ska komma ihåg när vi pratar om vilka konsekvenser ojämställdhet får för män och för kvinnor – det är att det inte är i huvudsak det andra könet som är ansvarig och har makten att förändra. Hos männen är det egna könet som har möjligheten att göra förändringarna som behövs.

Det vi kvinnor kan göra annorlunda är att ge våra små pojkar och tonårsgrabbar en annan raceplan för livet. Vi kan också sluta bekräfta de vuxna männen runtomkring oss för deras prestationer och istället visa att vi uppskattar när de visar sårbarhet och tar ansvar för relationer.

Att kunna identifiera och uttrycka känslor, säga förlåt och visa att man är inte är fullständigt komplett och felfri varje dag i veckan – det behöver väcka mer beundran än titlar, lönebesked och prylar.