STRATEGISKT JÄMSTÄLLDHETSARBETE

Vill du också göra gott här i världen?

Processledning – Utbildningar – Föreläsningar

STRATEGISKT JÄMSTÄLLDHETSARBETE

Vill du också göra gott i världen?

Processledning – Utbildningar – Föreläsningar

TJÄNSTER

Utbildningar och föreläsningar

Kurser, workshops och föreläsningar om jämställdhet, jämställdhetsintegrering och inkludering.

Praktiskt jämställdhetsarbete

Vi arbetar fram förslag till nya praktiska verktyg för organisationens jämställdhetsarbete eller uppdateringar av befintliga arbetssätt.

Jämställdhet Genus Ledarskap

Ledarskapsutbildning med fokus på jämställdhet och genus. För att förstå, arbeta med och utveckla jämställdhet behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på.

PROJEKT

Projekt inkludering och jämställdhet

Vi processleder olika projekt med fokus på att göra gott. Under 2023 avslutades skogsbranschens satsning för att stärka sin attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

VISION

“Fler företag och
ledare ska göra gott”

Vi tycker om när människor, relationer och organisationer är i ständig utveckling. När vi jobbar som rådgivare och processledare tar vi avstamp i kunskap och erfarenheter från ledarskap i både näringsliv och föreningar. För att åstadkomma verklig förändring gäller det att möta människor där de är – med teoretisk kompetens och praktiska verktyg.

Vår vision är att fler företag och ledare ska göra gott – genom att bidra till positiv samhällsutveckling och inkludering i sitt eget företag.

Vi har våra rötter i det gröna näringslivet – jorden, skogen och landsbygdens företagande. Med erfarenheter av styrelsearbete och ledarskap har vi samlat kunskap om vad som är viktigt för att processer ska bli framgångsrika. Vi tror på att göra saker tillsammans med andra där alla bidrar.

Här i norra Sverige tar vi ledningen den gröna omställningen. Det ska vi göra genom att stärka grundläggande värderingar om hållbarhet, respekt och omsorg om våra medmänniskor. Inte minst jämställdhetsarbetet är centralt för att det norrländska företagandet ska kunna rekrytera, utveckla och behålla kompetens.

Leda Jämställt startades 2023 och drivs av oss – Susanne Öberg och Karin Nolén. Susanne har varit konsult inom jämställdhet sedan 2020 och drivit skogsbranschen stora gemensamma jämställdhetssatsning under tre år. För att möta en ökad efterfrågan klev Karin ombord. Med handledarutbildningar i ryggen kan vi nu erbjuda en bredare palett av utbildningar och verktyg.

Vi är särskilt inriktade på mansdominerade organisationer inom tillverknings- och basindustrin. Vi tar utgångspunkt i ledarskapet i organisationen och hur det behöver utvecklas för att bli framgångsrik i jämställdhetsarbetet. Våra kunder finns i hela landet och vi har även internationella uppdrag.